Vyhotovenie


POPIS VYHOTOVENIA OBYTNÉHO BLOKU


Základy:
- základy – tvorené monolitickými základovými pásmi v kombinácii s debniacimi tvarovkami zaliatymi betónovou zmesou a podkladovým betónom hr. 130 mm 
- hydroizolácia – riešená asfaltovou hydroizoláciou proti zemnej vlhkosti aplikovanou na podkladovom betóne v úrovni pod podlahou 1.NP

Zvislý stenový systém:
- obvodové steny – murované steny z plynosilikátových tvárnic hr. 300 mm s dodatočným kontaktným zateplením hr. 200 mm
- vnútorné nosné steny – murované plynosilikátové nosné steny hr. 250 a 300 mm
- deliace medzibytové steny – murované akustické plynosilikátové steny hr. 250 mm
- deliace priečky – murované plynosilikátové steny hr. 125 mm
- deliace priečky v pivniciach – montovaný doskový systém
- schodisko – monolitické železobetónové

Vodorovné nosné konštrukcie:
- strop medzi 1. NP a 2.NP – polomontovaný prefabrikovaný strop

Fasáda:
- typ zateplenia – kontaktné zateplenie hr. 200 mm
- povrchová úprava fasády – tenkovrstvová silikónová omietkovina


Zastrešenie:
- nosná konštrukcia zastrešenia – drevené priehradové väzníky
- zateplenie strechy – minerálna tepelnoizolačná vrstva hr. 400 mm
- technická obsluha – výlez na strechu zo spoločných priestorov / schodiska / strednej sekcie obytného bloku 

Izolácie:
- podlahy na 1.NP – tepelnoizolačná vrstva hr. 100 mm
- podlahy na 2.NP – kročajová izolácia hr. 30 mm
- steny oddeľujúce obytné priestory od schodiska a pivničných priestorov – dodatočná tepelnoizolačná vrstva 

Povrchové úpravy stien, stropov a podláh v spoločných priestoroch:
- steny a stropy na 1.NP, steny na 2.NP – vápennocementová omietka s maľovkou
- stropy na 2.NP – sadrokartónový podhľad s maľovkou
- podlahy na 1.NP / pivnice, upratovanie, technologická miestnosť / – antioderový náter
- podlahy na 1.NP a 2.NP / vstupné priestory, chodby a schodisko / – keramická dlažba

Výplne dverných a okenných otvorov v spoločných priestoroch:
- vstupná zasklená stena – plastová s izolačným trojsklom, elektrický vrátnik
- okná na schodisku a v technologickej miestnosti – plastové s izolačným trojsklom
- dvere do pivníc a do technologickej miestnosti – protipožiarne v oceľovej zárubni


Zabudovaný interiér pre spoločné priestory:
- poštové schránky – v priestoroch závetria každej obytnej sekcie

Zásobovanie vodou:
- dodávka vody – napojenie na centrálny rozvod vody
- príprava teplej vody – zásobníkový ohrievač vody samostatný pre každý byt

Vykurovanie a chladenie:
- vykurovanie – elektrické podlahové rohože / samostatné meranie pre každý byt /
- chladenie – príprava pre individuálnu klimatizáciu samostatne pre každý byt / prívod elektriky a odvod kondenzu /

Odkanalizovanie:
- dažďová a splašková kanalizácia – napojenie na verejné rozvody dažďovej a splaškovej kanalizácie

Elektroinštalácia:
- elektromery – samostatné meranie pre každý byt
- slaboprúdy – rozvody TV a prípojka internetu do každej bytovej jednotky
- bleskozvod – zberná sústava na streche, zvislé zvody a uzemnenie

 


POPIS VYHOTOVENIA BYTU HOLOBYT


Vnútorné steny:
- deliace medzibytové steny – murované akustické plynosilikátové steny hr. 250 mm
- deliace priečky – murované plynosilikátové steny hr. 125 mm

Povrchové úpravy stien, stropov a podláh v bytoch:
- steny a stropy na 1.NP, steny na 2.NP – vápennocementová omietka bez maľovky
- stropy na 2.NP – sadrokartónový podhľad bez maľovky
- steny v kúpeľniach a wc na 1.NP a 2.NP – povrchová úprava pripravená na kladenie obkladov
- podlahy na 1.NP a 2.NP – betónová mazanina bez konečnej podlahovej vrstvy
- podlahy na loggiách a balkónoch – drevoplastové terasové dosky

Výplne dverných a okenných otvorov v bytoch:
- vstupné dvere do bytu – protipožiarne v oceľovej zárubni
- interiérové dvere – nie sú súčasťou štandardu
- okenné otvory - plastové s izolačným trojsklom vrátane vonkajších a vnútorných parapetov

Kuchynská linka:
- v každom byte bude zrealizovaná príprava na montáž kuchynskej linky
- kuchynská linka a spotrebiče nie sú súčasťou štandardného vybavenia bytu


Elektroinštalácia:
- elektromery - každý byt disponuje samostatným elektromerom umiestneným na 1.NP
- rozvádzač silnoprúdu – každý byt má vo vstupnom priestore bytu umiestnený vlastný rozvádzač 
- rozvádzač slaboprúdu – každý byt má vo vstupnom priestore bytu umiestnený vlastný rozvádzač 
- príprava pre spotrebiče – príprava pre napojenie elektrickej varnej platne, elektrickej rúry, príprava pre napojenie ostatných bežných kuchynských spotrebičov
- zásuvky a vypínače – nie je súčasťou štandardu
- príprava pre klimatizáciu – príprava rozvodov elektroinštalácie / klimatizačné zariadenie nie je súčasťou štandardu /
- elektrický vrátnik – v každom byte bude nainštalovaný elektrický vrátnik pre komunikáciu s návštevníkmi pred vstupnými dverami do obytnej sekcie

Teplá úžitková voda:
– zásobníkový ohrievač vody samostatný pre každý byt

Vykurovanie:
- elektrické podlahové rohože / samostatné meranie pre každý byt /

Chladenie:
príprava pre individuálnu klimatizáciu samostatne pre každý byt, klimatizačné zariadenie nie je súčasťou štandardu / súčasťou štandardu je prívod elektriky a odvod kondenzu /


Zdravotechnika:
vodomer – každý byt bude disponovať podružným vodomerom
vývod na práčku – každý byt bude disponovať 1 vývodom na práčku
zariaďovacie predmety / umývadlá, wc, vane, sprchové kúty, batérie / – nie je súčasťou štandardu

Vetranie sociálnych priestorov a odvod splodín horenia z varenia:
– vetranie bude zabezpečené potrubnými rozvodmi vyvedenými nad strechu každej obytnej sekcie mimo priestoru bytu

 

Kontaktujte nás

REALITY COMFORT Prievidza
JUDr. Ľubica Hrdá

 Telefón

 Web

www.realitycomfortpd.sk
Výhradný predajca projektu